Politie

Wednesday February 15th – 14.00-15.30– Dutch

Social media en politie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland.
De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat.

Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven.

De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen.

Waakzaam en dienstbaar.

Social media biedt enorme kansen om samen met burgers, met jullie te werken aan een veiliger Nederland.  Het biedt de kans om nog meer contact te maken met de maatschappij en inzicht te geven in het werk van de politie. Daarnaast bevindt het politiewerk zich ook steeds meer op digitale platformen. Denk aan criminaliteit (cybercrime), maar ook aan informatie, die van belang kan zijn in het oplossen van een rechercheonderzoeken.

Wat doet de politie allemaal op het gebied van social media? Wat betekent de inzet van social media in de communicatie strategie? Tijdens de lezing krijg je meer inzicht en antwoorden op deze vragen. En als jij adviezen hebt voor de inzet van social media voor onze organisatie, meld je dan zeker aan want we zijn zeer geïnteresseerd in jullie inbreng!